Populärvetenskap

Wikipedia kommer in i finrummet

2016-05-06

Hört på radio (P1, naturligtvis): 

Wikipedia fyller 15 år, och det firar dom genom att tillsammans med Lantbruksuniversitetet, SLU, dra igång följande projekt:

SLU har inlett ett samarbete med Wikipedia. När någon SLU-forskare publicerar en forskningsrapport, tar SLU kontakt med Wikipedia. I samarbete med SLU utformar Wikipedia en populärvetenskaplig version av forskningsrapporten. Efter SLU:s godkännande publicerar sedan Wikipedia den förenklade versionen.

De båda parternas intresse av detta arrangemang är det uppenbara: Wikipedia får förhöjd status, och forskarnas resultat sprids till en vidare krets. Den vidare spridningen av forskningsresultaten medför en större förståelse för forskningen bland allmänheten, och därmed ökas allmänhetens förståelse för att skattepengar används för forskning. (Så har dom i alla fall tänkt sig det.)

(Jag har inte kollat SLU och Wikipedia på nätet, så jag vet inte om ovanstående är exakt rätt återgivet.)

Det var inte länge sedan studenter blev förbjudna att använda Wikipedia som referens. Det tyckte jag var en skitfjantig attityd. Och jag tycks ha fått rätt.

Basti