Pistolskytte
Pistolskytte är det som ligger mitt hjärta närmast, men denna sida kan handla om vad som helst som har med skyttesporten att göra.

Samma gamla visa

2018-05-23

Återigen har man grävt fram en ny kandidat i jakten på Palmes mördare. Och återigen gräver man fram gamla fördomar mot legala vapeninnehavare. Två indicier vädras nu i spalterna.

1) Den nye kandidaten "hade tillgång till vapen".

2) Han hade "vapenvana".

1) "Tillgången till vapen" visade sig bestå i att han hade en god vän som var vapensamlare. Såsom vapensamlare hade denne registrerat samtliga sina vapen hos Polisen. Der är ytterst osannolikt att kandidaten skulle ha lånat ut ett av sina vapen. till någon som inte hade vapenlicens. Dessutom har polisen noga granskat samtliga samlarens vapen. Eftersom hans vapen var registerade hos Polisen, var det inte möjligt för honom att smussla undan något av vapnen. Det är alltså ytterst osannolikt att Palme blev mördad med ett legalt vapen.

2) "Vapenvanan" skulle ha bestått i att kandidaten en gång i tiden hade varit medlem i en pistolskytteklubb. Men man kan nog inte säga att kandidaten var särskilt ensam om den "vapenvanan". Samma typ av vapenvana har landets alla poliser, övriga innehavare av tjänstevapen, hemvärnsmän, officerare, reservofficerare, värnpliktiga och anställda vid vissa statliga verk (t ex Försvareets Radioanstalt).

Det finns inga som helst uppgifter om att vapensamlaren på minsta sätt skulle ha missbrukat sina legala vapen. Ändå har dessa amatörspanare tagit chansen att ge landets legala vapeninnehavare en rejäl taskspark. De viftar med "tillgång till vapen" och "vapenvana", trots att det inte finns ens skuggan av en möjlighet att ovan nämnda vapen har haft med Palmemordet att göra. Kan vi inte äntligen sluta med dessa ständiga nålstick mot tävlingsskyttarna? Vi är ju, trots allt, Sveriges mest skötsamma befolkningsgrupp.

Basti