Myt-knäckaren
På denna sida finns en intellektuell variant av TV's "Myth Busters". I TV-programmet gör man våldsamma experiment, man spränger, man skjuter, man släpper dyr utrustning i backen med en skräll. Här använder jag endast verbala krafter för att begå lustmord på diverse omhuldade myter, som betraktas som sanna enbart därför att alla andra tror på dem. För dem som delar min intellektuella sadism kan jag utlova trevlig läsning.

Dinosaurierna - överlevnadsmästarna

2017-06-13

Dinosaurierna får ofta stå som en symbol för någonting som är hopplöst föråldrat och icke livsdugligt. Kallar man något för en ”dinosaurie”, så menar man att det är otidsenligt, saknar anpassningsförmåga, och är på väg att dö ut.

Den bilden är i grunden felaktig. När det gäller anpassningsförmåga och livskraft är dinosaurierna oslagbara världsmästare. Det utmärkande för dem är inte att de dog ut, utan att de levde så länge som de gjorde. Dinosaurierna behärskade nämligen Jorden i uppemot två hundra miljoner år.

DinosaurierMänniskan, som i sin uppblåsta självhävdelse kallar sig ”homo sapiens”, den visa människan, har funnits i runt hundra tusen år. Det är bara en blinkning, jämfört med dinosauriernas två hundra miljoner år.

Här ovan har jag talat om dinosaurierna i imperfekt, det vill säga i förfluten tid. Det är inte helt korrekt. De lever ännu, i högönsklig välmåga, och finns över hela Jorden. Det är nämligen så, att Jordens fåglar är ättlingar till dinosaurierna.

Dinosaurierna dog ut efter en stor katastrof, som utplånade det mesta av livet på Jorden. Vi är inte säkra på vad som egentligen hände. Men vad vi vet, är att bland annat fåglarna överlevde. Och då är det väl inte helt osannolikt att de överlever även nästa katastrof.

Dinosaurierna fanns redan när den första människan föddes, och dinosaurierna har chansen att överleva även nästa gång. I så fall kan vi konstatera, att de så kallade skräcködlorna är välanpassade överlevnadsmästare, som vi borde kunna lära oss ett och annat av.

Basti